ï»ż

MBTI


MBTI - ett instrument för sjÀlvkÀnnedom och grupputveckling.
Trots allt vackert tal om att varje mÀnniska Àr unik, Àr det förvÄnansvÀrt svÄrt att verkligen inse hur olika vi mÀnniskor uppfattar vÀrlden.
MÄnga missförstÄnd uppstÄr nÀr vi försöker tolka andras beteenden utifrÄn "nÀr jag gör sÄ, sÄ innebÀr det att...".
NÀr vi fÄr kÀnnedom om olikheterna, kan vi lÀra oss att de Àr vÀrdefulla - kanske ocksÄ lÀra oss att anvÀnda oss av dem. Utan den insikten leder olikheterna ofta till missförstÄnd, i vÀrsta fall motsÀttningar.
Jag har under flera Är anvÀnt mig av Myers-Briggs Type Indicator, ett personlighetsformulÀr baserat pÄ C.G. Jungs personlighetsteori och utvecklat i USA. FormulÀret anvÀnds som ett instrument för sjÀlvkÀnnedom med tillÀmpningar i olika sammanhang.
Sin största spridning har det troligen som ett instrument för att utveckla grupper - som ett sÀtt att underlÀtta för olika personlighetstyper att samarbeta.

MBTI visar en grundstruktur i personligheten utifrÄn
fyra olika dimensioner:

- Vart vÀnder man sig för att fÄ energi: utÄt eller inÄt?
- Vilken typ av fakta föredrar man att arbeta med: detaljer eller helheter?
- PÄ vilka grunder bedömer man fakta: objektivt, opersonligt eller subjektivt, personligt?
- Vilken Àr ens föredragna stil: organiserad "ordning och reda" eller spontant "det ordnar sig"?

Vi Àr inte vÄra personlighetsprofiler!
Det Àr viktigt Àr att komma ihÄg, att varje mÀnniska Àr mycket mer komplicerad och nyanserad Àn vad strukturen visar. Vi anvÀnder oss av alla funktioner i högre eller lÀgre grad. Vissa föredrar vi, de faller sig mer naturliga. De utgör vÄra starkare sidor. Andra undviker vi kanske - de utgör vÄra svagare sidor.
Det vi anvÀnder vanemÀssigt utgör stommen i vÄr personlighetsstruktur. Beteenden och reaktionssÀtt kan ses som yttringar av sÄdant som finns "under ytan", dvs vÀrderingar, uppfattningar och neurologiskt betingade tendenser att lÀgga mÀrke till vissa saker och inte till andra.

Vad MBTI kan tillföra en grupp
.
NÀr en grupp identifierat styrkorna hos dem som ingÄr i gruppen,
yppar sig mÄnga möjligheter:

- Man kan se till att beslut som fattas blir "heltÀckande".
- Man kan - nÀr det Àr lÀmpligt - göra en fördelning av uppgifter utifrÄn preferenser.
- Med olika personlighetstyper i gruppen kan man förstÄ och bÀttre nÄ ut till bredare grupper; olika medlemmar i gruppen fungerar som tolk inför olika typer.
- Genom att förstÄ hur olika personlighetstyper vill fÄ information,
har man plötsligt ett kraftfullt verktyg för kommunikation.

Detta Àr en beprövad metod som ger mÄnga möjligheter...
Nedan följer beskrivningar av de olika dimensionerna. Försök ta stÀllning till vad som stÀmmer in pÄ dig sjÀlv! Sannolikt kommer du att kÀnna igenom lite pÄ varje, vilket Àr helt naturligt eftersom vi anvÀnder oss av alla funktioner. I varje motsatspar finns det dock en funktion som faller
sig mer naturlig Àn den andra. Ibland Àr detta uppenbart.
Ibland Àr det mer otydligt. Ingen funktion Àr bÀttre Àn nÄgon annan utan varje funktion har sin speciella styrka i sina speciella sammanhang.