ÔĽŅ

THE


THE bygger p√• tre grundl√§ggande principer: Sj√§lvinsikt, √Ėppenhet och Sj√§lvbest√§mmande.
THE - Grundläggande principer:

Självinsikt: Den absoluta förutsättningen för min personliga och professionella utveckling är att jag förstår mig själv, att jag är medveten om mig själv.

√Ėppenhet: √Ėppenhet f√∂renklar tillvaron f√∂r
mig personligen och i mina relationer till andra människor.

Självbestämmande: När jag tar ansvar för
och bestämmer över mitt eget liv blir jag stark.

Inom ramen för THE finns en rad verktyg, självskattnings- och feedbackinstrument,
övningar och olika specialiserade seminarieutformningar.
Allt är pedagogiskt genomarbetat, väl beprövat
och strukturerat.

FIRO
THE bygger på FIRO. Och FIRO bygger på tanken att alla mänskliga relationer kan beskrivas i termer av tre dimensioner. På beteende-nivån talar vi om tillhöra, kontroll och öppenhet. Motsvarande dimensioner på känslo-nivån är betydelsefyll, kompetent och omtyckt.
http://www.corecode.se