ï»ż

UGL


Sedan 1981 har kursen UGL varit en grundkurs för blivande officerare och Àr idag en mycket populÀr kurs Àven inom nÀringsliv och offentlig förvaltning.
Kursen vÀnder sig till dem som vill förstÄ ledarskap och
medarbetarskap i grupper och i
dessa hitta sin egen roll.
Det Àr viktigt att förstÄ vad UGL egentligen Àr och gÄr ut pÄ.

UGL, som uppdaterades 2008, Àr en utbildning inom företeelserna hur en grupp utvecklas och mognar över tiden, vad som hÀnder i gruppen under denna utvecklings gÄng och vad som frÀmjar, respektive hÀmmar en positiv utveckling. Detta benÀmns hÀr som gruppdynamik.

Kursen handlar ocksÄ om ledarskapets problematik och möjligheter relaterat till gruppens mognadsutveckling. Det vill sÀga vilken ledarstil som bÄde frÀmjar uppgiftens lösande som gruppens utveckling.

Den pedagogiska ansatsen under UGL kallas "upplevelsebaserad inlÀrning" och bygger pÄ Kolbs teorier om inlÀrning. Man delar upplevelser som genererar grupprocesser vilka gemensamt undersöks.

UtifrÄn detta bygger man upp allmÀngiltiga teorier om upplevelsernas innehÄll och verkan. Vedertagna teoribildningar, med vetenskaplig grund, belyser som jÀmförelse de gjorda upplevelserna. Reflektion och reflektiva samtal bygger pÄ inlÀrningseffekten och utvecklingen sÄvÀl hos deltagaren som hos gruppen.

Man lever i sin egen inlÀrningssituation och handlar sig in i nya sÀtt att tÀnka och förhÄlla sig i relation till andra.

"Den enskilda mÀnniskan sjÀlv Àr den enda som kan vara aktiv pÄ ett sÄdant sÀtt att det sker en inlÀrning - allt en utbildare kan göra Àr att skapa lÀmpliga yttre förutsÀttningar för inlÀrning, samt att stimulera den enskildes aktiviteter", enligt Fredriksson & Gestrelius

Detta innefattar bl.a. att inlÀrning sker bÀst med yttre förutsÀttningar som genererar trygghet i inlÀrningen.

InlÀrningseffekten i stressituationer Àr som bekant mycket lÄg.

Utbildarna, som hÀr benÀmns handledare, har i sin roll ett stort ansvar för att tillgodose yttre förutsÀttningar för god inlÀrning
och att stÀndigt bygga pÄ sin duglighet som utbildare. Det fordrar ocksÄ att deltagaren tar ansvar för sin inlÀrning, engagerar sig
och med inlevelse ger för att fÄ.

För att kunna göra detta bör man ha jÀmvikt i sin livssituation vid kursdeltagandet. SvÄrare personliga problem och social ohÀlsa har ingen lösning i UGL-kursen. Kursen i sig Àr krÀvande och fordrar fokusering pÄ sitt eget innehÄll och form.

Deltagarantalet minimeras till 8 och maximeras till 12.
Till detta kommer handledarna som skall vara tvÄ, av Försvarshögskolan registrerade och behöriga, med godkÀnd utbildning.

Kursen skall genomföras under fem sammanhÀngande dagar och bör Àga rum under internatform. Det Àr inte möjligt att komma och gÄ under kursens gÄng eller att utföra annat arbete eller studier.

Om man av nÄgot skÀl behöver avbryta kursen bör denna genomföras, frÄn sin början, vid annat tillfÀlle. Andra Àn kursdeltagare har
inte tilltrÀde som observatör eller i nÄgon annan funktion.

Olikheter berikar, och sÄ i allra högsta grad i inlÀrnings-situationer. Gruppen bör dÀrför sammansÀttas av mÀnniskor av sÄ skilda kategorier som möjligt; efter Älder, kön, yrkesbakgrund etc. Detta benÀmns ofta som s.k. "FrÀmlingsgrupp" i motsats till etablerade grupper "Familjegrupper" dÀr det redan finns mer
eller mindre utvecklade relationer.

UGL Àr en kurs för "FrÀmlingsgrupp" dÀr man sÄledes inte bÀr pÄ "ryggsÀckar" med antaganden om varandra och dÀrför inte hÀmmas av tidigare intryck eller förestÀllningar. Det bör eller skall inte heller finnas nÄgot beroendeförhÄllande av varandra efter genomförd utbildning eftersom detta kan leda till försiktighet i att uttrycka vad man tycker, tÀnker och kÀnner om arbete och ledarskap.

AlltsÄ: Chefen och medarbetaren bör gÄ pÄ skilda UGL-kurser.

Jarl Silfverberg
FHS/ILM Karlstad
http://www.fhs.se
http://www.corecode.se