ï»ż

SDI


SDI Strength Deployment Inventory
SDIŸ Àr ett frÄgeformulÀr och en kartlÀggning som hjÀlper mÀnniskor
att upptÀcka egenskaper och potentialen i deras sÀtt att relatera
till andra mÀnniskor.
SDIŸ Àr ett verktyg för upplysning och utveckling
dÀr resultatet anvÀnds till att föra reflekterande samtal.

Till skillnad frÄn andra frÄgeformulÀr Àr detta inte ett test.
DÀrför utvÀrderas aldrig resultaten, de utsÀtts inte heller
för nÄgon kritisk bedömning.

------------------------------------------------------

1. Varför du beter dig som du gör.

2. De medfödda styrkor du för med dig till relationer och roller.

3. Vad det Àr som orsakar inre konflikter för dig.

4. Det sÀtt som du föredrar att hantera mellanmÀnskliga konflikter pÄ.

5. Varför du tycker att vissa relationer och livssituationer Àr
givande och andra inte Àr det.

6. Hur du förbÀttrar uppfattningar om sjÀlvaktning och sjÀlvkÀnsla.

7. Hur du kan umgÄs effektivt med olika mÀnniskor i olika
livssituationer

8. Hur du accepterar att ta emot och hur du ger konstruktiv feedback.

9. Hur du undviker stressande situationer.
Strengths Deployment Inventory Ÿ Àr instrumentet
som grundar sig pÄ Dr. Elias Porters teori om
relationsmedvetande –R.A.T. Relationship Awareness Theory.

För att fÄ anvÀnda detta instrument krÀvs en
handledarutbildning som leder till en certifiering
i att fÄ handleda andra.

Dessutom finns flera fördjupningsmaterial, t ex.;
FörvÀntningar pÄ roller och feedback