JGL, Jämställdhet Genus Ledarskap


Hur medveten är du över ditt språk och hur det påverkar din tanke och syn på jämställdhet?
När vi jobbat på i grupp eller enskilt är det lätt att säga "Nu tar vi en bensträckare"
Hur tar jag det om jag inte har några ben, är förlamad eller av andra skäl hindrad att göra det?

Vilka ord och uttryck använder du när du slår dig på tummen?
För inte är det väl de gamla vanlig fraserna??

Det är viktigt att tänka sig för, så att ingen känner sig utpekad,
sårad eller exkluderad i vardagen.

Vi vill väl fortsatt vara världsledande vad gäller jämställdhet,
eller hur?

Gå gärna utbildningen JGL hos CoreCode International
för att bli mera medveten och kunna lyssna på ett djupare plan.

http://www.corecode.se