ï»ż

GDQ, Group Development Questionnaire


Har ni rÄd att inte utforska
vad som kan utvecklas vidare?

Hur effektivt arbetar din arbetsgrupp?

I vilken fas i sin utveckling
befinner den sig?
GDQ Àr en av marknadens bÀsta och nyaste
instrument för effektiv mÀtning av
grupputveckling.
KartlÀggningen passar för alla typer av grupper
som har stort behov av effektivt samarbete.

SÄ hÀr kan det gÄ till;
‱ Ett första möte med gruppen för att beskriva
hur processen gÄr till

‱ KartlĂ€ggning 1 av gruppens arbete och effektivitet

‱ Möte 2 med gruppen för teori, genomgĂ„ng av resultaten
analys och arbete med handlingsplan

‱ Eget arbete under 6 mĂ„nader enligt handlingsplanen,
om sÄ önskas med konsultinsats.

‱ KartlĂ€ggning 2

‱ UppföljningstrĂ€ff med genomgĂ„ng av resultat frĂ„n mĂ€tningen.
Ny analys och uppdatering av handlingsplan.

Erfarenheterna av arbetet med detta instrument visar
att allt Àr möjligt, nÀr vi vet vad som kan bli mera
effektivt.

Susan Wheelan, professor em. har tillsammans med
sina forskare tagit fram instrumentet.

Till grund för frÄgeformulÀren har forskningen kring
gruppers bildande, effektivitet och avveckling genomförts.

De 5 stegen i en grupps utvecklande processer
ser enligt professor Wheelans forskning ut
enligt nedan;

Stadium 1; Tillhörighet och trygghet
Stadium 2; Opposition och konflikt
Stadium 3; Tillit och struktur
Stadium 4; Arbete och produktivitet
Stadium 5; Gruppens upplösning

Ledarskapet behandlas ocksÄ i forskningen.
Det kan du lÀsa mera om under fliken Ledarskap