Fuchs Utveckling - Synsätt och Teorier


SYNSÄTT OCH TEORI

Vad ger och vad tar din energi och arbetsglädje?

Först när du är klar över det,
kan du påverka din vardag.

Alla strävar vi efter att må bra och att ingå i ett sammanhang..

Grundförutsättningen för att få större kunskap
om egna behov och beteenden i olika situationer,
är att öppna upp och bjuda in till samtal om sig själv.

Ökad kunskap om det egna beteendet minskar osäkerheten
och ger mig trygghet i vem jag är och hur jag uppfattas.

Ökad trygghet gör att jag vågar ha en öppen kommunikation
och lättare kan göra mig förstådd bland medarbetare och i
sociala sammanhang.

Här presenteras ett antal teorier och verktyg
som ligger till grund för mitt tillvägagångssätt att arbeta.

SDI


SDI Strength Deployment Inventory
SDI® är ett frågeformulär och en kartläggning som hjälper människor
att upptäcka egenskaper och potentialen i deras sätt att relatera
till andra människor.
Läs mer >>

UGL


Sedan 1981 har kursen UGL varit en grundkurs för blivande officerare och är idag en mycket populär kurs även inom näringsliv och offentlig förvaltning.
Kursen vänder sig till dem som vill förstå ledarskap och
medarbetarskap i grupper och i
dessa hitta sin egen roll.
Läs mer >>

FIRO


1958 presenterade den amerikanske psykologen Will Schutz en teori
om relationer mellan människor.
Teorin kallade han FIRO;
Fundamental Interpersonal Relations Orientation.
Läs mer >>

THE


THE bygger på tre grundläggande principer: Självinsikt, Öppenhet och Självbestämmande.
Läs mer >>

MBTI


MBTI - ett instrument för självkännedom och grupputveckling.
Läs mer >>

GDQ, Group Development Questionnaire


Har ni råd att inte utforska
vad som kan utvecklas vidare?

Hur effektivt arbetar din arbetsgrupp?

I vilken fas i sin utveckling
befinner den sig?
Läs mer >>

Konflikthantering


Ja, vad är konflikt?
Många olika typer finns, så det gäller att träna sig i att se olikheterna, för att kunna hantera dem.
Hinder kan vara egen o-träning i hanteringen
och/eller rädsla för att framföra vad som tydligt syns.
Läs mer >>

JGL, Jämställdhet Genus Ledarskap


Hur medveten är du över ditt språk och hur det påverkar din tanke och syn på jämställdhet?
Läs mer >>