UTBILDNINGAR


UGL, Utveckling av Grupp och Ledare, Utgåva 2012
The Human Element, THE
Kundrelationer
FIRO-B, CS, W, m fl.
Beyond Conflict/ Radical Collaboration
Försvarsmekanismer ur FIRO-perspektiv
MBTI, Myers Briggs Type Indicator
Konflikthantering, Jordan
Utvärdering av stressprofiler, Maschlach
SDI, Strength Deployment Inventory,
hela konceptet
Basal kroppskännedom
Bodynamics; musklernas intelligens
Bodynamics; kommunikationshantering
Svåra situationer på arbetsplatsen, krishantering
Situationsanpassat Ledarskap SLII
Utvecklande Ledarskap, UL
ICS karriärplanering,
fördjupad självkännedom FIRO
Konstellationsarbete,
fördjupad handledning
Vuxenutvecklingens psykologi
SML, Self Management Leadership,
Oxford Leadership Academy
Group Development Questionnaire, GDQ
Tänkande Partnerskap
Have a nice Conflict, SDI familjen
JGL, Jämställdhet, Genus, Ledarskap
Uppgradering Total SDI
Posttraumatiskt syndrom, depression och utbrändhet


YRKESERFARENHET


Högstadielärare
Offert- och inköpstekniker
Förhandlande ombudsman SIF,
med utbildningsansvar
Inköpschef möbelindustrin
Grundare, ägare/VD inom formpressningsindustrin
Projektledare
Konsult

UPPDRAG


Kartläggning av arbetsmiljö, Att skapa engagemang och förhindra utbrändhet Maslach
Utveckling av ledningsgruppens arbete
Ledarskapsutveckling
Anpassade utvecklingsprogram för medarbetare
Coachning av arbetssökande
Arbetslagsutveckling
Arbets-och teamledarutveckling
Konflikthantering i arbetslag
och mellan individer
Mentorskap
Handledning
Projektuppläggning för
interna utbildningar
Projektledning
Föreläsningar
Anställningsintervjuer
Projekt Ung i Ovanåker

OMRÅDEN


Industriföretag, svenska och utländska
Landsting, kommun, primär-och slutenvård
Fackförbund
Politiska partier
Offentlig- och kommunal förvaltning
Privata små och medelstora företag
Ideella organisationer
Trygghetsfonder och råd